KUKA ON KAMAL PALANI JAFI? 

Olen Kamal, 33-vuotias suomenkurdi ja SDP:n kuntavaaliehdokas Helsingistä. Ehdokasnumeroni on 203.

Minulla on ollut pienestä asti suuri palo vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Olen ehdolla kuntavaaleissa, sillä välitän Helsingistä ja helsinkiläisistä. Sydämelläni on erityisesti lapset ja nuoret, perheiden hyvinvointi ja vuokra-asunnoissa tiukilla elävät duunarit. Taustani ja kokemusteni vuoksi minulla on paljon annettavaa myös maahanmuuttokysymyksiin. Haluan kehittää maahanmuuttoon liittyvää keskustelukulttuuria suuntaan, jossa voidaan vastata nykypäivän maahanmuuton haasteisiin ilman kiihkoilua ja naiiviutta. 

Näiltä sivuilta löydät kaiken tarvittavan tiedon minusta. Tervetuloa tutustumaan! 


Teemani pähkinänkuoressa

1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Lapset ja nuoret EIVÄT saa olla säästökohteina! Kasvatukseen ja koulutukseen on uskallettava satsata.

 • Lisää resursseja kouluille ja vapaa-ajan toimintoihin. Tarvitsemme lisää tekijöitä: nuorisotyöntekijöitä, kouluvalmentajia, peruskoulun ja varhaiskasvatuksen opettajia, kuraattoreita ja kipeästi myös koulupsykologeja.
 • Koulutuksesta ja kasvatuksesta ei saa leikata enempää. Kouluille taattava yhtäläiset resurssit mm. koulukirjoihin ja muihin kouluvälineisiin. Nykypäivää olisi taata myös työpuhelimet opettajille.
 • Kouluille taattava laajemmat työkalut puuttua nopeammin ja tehokkaammin epäkohtiin. Tarvitaan maltilliset luokkakoot, panostusta ennaltaehkäisevään työhön ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä.
 • Lastensuojelun maine palautettava ja resursseja lisättävä, jotta perheillä olisi mahdollisuus laadukkaaseen tukeen ja apuun.
 • Valtuuston päättäessä toimista, jotka liittyvät lapsiin ja nuoriin, on ruohonjuuritasolla työskenteleviä ammattilaisia kuultava!
 • Lapset ja nuoret tarvitsevat pysyvyyttä. Helsingin kaupungin keskeiseksi tavoitteeksi on asetettava nimenomaan pysyvyys. Hyviksi todetut hankkeet ajettava kaupungin pysyviin rakenteisiin.
 • Isien rooli päivitettävä tähän päivään - myös isällä on oikeus tasa-arvoiseen vanhemmuuteen.

 


2. Realistinen maahanmuuttopolitiikka

 • Haluan olla rakentamassa maahanmuuttopolitiikkaa, joka pohjataan Suomeen jo integroituneiden maahanmuuttajien asiantuntijuuteen
 • Oppisopimuskoulutukset integraatiopolitiikan keskiöön. Esimerkiksi Tanskassa pakolaisten työllisyyttä on parannettu tuntuvasti oppisopimuksilla.
 • Kaupungin avustuksia tai tiloja ei saa antaa sellaisten yhdistysten käyttöön, jotka syrjivät naisia tai seksuaalivähemmistöjä.

3. Vuokralla asuvat päätöksenteon keskiössä

 • Järkevämpää vuokra-asumista Helsinkiin. Jokaisen tulisi voida elää niin, ettei kaikki tulot mene yksin vuokranmaksuun. 
 • Kohtuuhintaista asumista tarvitaan alueiden eriytymisen estämiseksi. Segregaatio näkyy esimerkiksi työttömyystilastoissa, koulujen tuen tarpeiden tilastoissa, yli sukupolvien jatkuvassa köyhyydessä sekä turvallisuuden kokemisessa.

Tarkemmin pääset tutustumaan teemoihini TÄSTÄ: Kuntavaaliteemat


Kamalista sanottua:

Tue kampanjaani: 

Jos haluat olla tukemassa kampanjaani, nyt se onnistuu vaalitilin kautta! 

- Pankkitili:  OP FI07 5542 2320 4285 92

Vaalikampanjan lahjoituksissa tulee olla seuraavat tiedot:

- Saajan nimen kohdalle: Kamal Palani Jafi kuntavaalikampanja 2021

- Viesti kohtaan: Lahjoittajan tiedot, nimi (mielellään myös syntymäaika) tai yritys, yrityksen kohdalla mielellään myös y-tunnus.

Sydämellinen kiitos avustasi! Pienikin summa helpottaa vaalityötä. 

L